NAK Accountants en Adviseurs

Hoofdstraat 86
9531 AJ Borger

Mail: info@nak-accountants.nl
Telefoon: 0599 – 85 33 83
Klazien Nieboer: 06 – 30 89 12 35
Tineke Kleine: 06 – 29 16 85 61

Klachtenregeling

Algemeen

NAK Accountants en Adviseurs hecht veel waarde aan tevreden klanten en relaties. Wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn ons ervan bewust, dat waar gewerkt wordt fouten kunnen worden gemaakt en dat er misverstanden kunnen ontstaan. Als organisatie die een hoge klanttevredenheid en kwaliteit nastreeft staan wij open voor opmerkingen en klachten over onze dienstverlening of over onze medewerkers. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. U stelt ons daarmee in staat de klanttevredenheid te herstellen en ons te laten leren van uw ervaringen.

Indienen van een klacht

Een goed gesprek biedt vaak al een oplossing. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen om de klacht te bespreken. Betreft de klacht een persoon, dan heeft het de voorkeur dat u de klacht eerst met de betreffende medewerker bespreekt. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of heeft u redenen om met een ander persoon hierover te spreken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw K.L. Nieboer (mocht het haar functioneren betreffen, dan kunt u ook vragen naar mevrouw T. Kleine).
Wordt de klacht niet met een gesprek verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan vragen wij u de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Een klachtenformulier is bij dit onderdeel op onze website te vinden. Desgewenst kunt u ook een klachtenformulier opvragen. U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan uw contactpersoon of aan mevrouw K.L. Nieboer (c.q. mevrouw T. Kleine). Indien u meldt dat u de klacht wilt laten behandelen via de Klachtenregeling, zal uw klacht op uw verzoek telefonisch worden vastgelegd op het klachtenformulier, waarna u een exemplaar als bevestiging wordt toegezonden. U ontvangt hiervan twee kopieën. Wij verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Behandeling van de klacht

Uw klacht zal zo snel mogelijk worden opgepakt door mevrouw K.L. Nieboer (c.q. mevrouw T. Kleine). Binnen enkele dagen na indiening zal contact met u worden opgenomen. Indien mogelijk zal dan al inhoudelijk worden gereageerd. Indien het niet lukt direct inhoudelijk te reageren, zal met u het vervolg worden doorgesproken. Het kan zijn dat wij een nadere toelichting en/of meer informatie van u nodig hebben. Op klachten die u schriftelijk bij ons hebt ingediend, ontvangt u van ons uiteraard ook schriftelijk een antwoord. Ons streven is om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Lukt ons dat niet, dan ontvangt u daarover bericht. Wij informeren u daarbij over de reden waarom het niet is gelukt om de klacht binnen drie weken af te handelen en over de verdere procedure.

Overige aspecten

De behandeling en afwikkeling van de klacht wordt door ons vastgelegd. Wij zijn dat ook vanuit onze beroepsregels verplicht. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de informatie om. Indien het nodig is om extern advies in te winnen bij de afhandeling van de klacht, nemen wij vooraf met u contact op.

Heeft u al
contact met ons
opgenomen?

Klachtenformulier


Door het invullen van dit formulier zijn wij bewust van uw klacht en kunnen wij makkelijker en sneller samen met u de beste oplossing vinden.


Omschrijving klacht
Omschrijving klacht
Gewenste oplossing

Een moment geduld aub.